Tôi bị mất hết số ADA và SNEK trong ví Minswap

làm ơn kiểm tra giúp tôi số ADA và SNEK trong ví của tôi đã bị mất hết , sau khi tôi thực hiện lệnh chuyển ADA qua ví bên sàn KUCOIN
đây là ví ở sàn MINSWAP : addr1qy8ccv5ag48hlncwj4nvngc9a7smg4j6a7jn0346hhn6s0kuxmx7696cst4f62ygv4wr5l3gq2zplh4k8k5ur0a0j3zqezrgzn
ví nhận ADA bên sàn kucoin :addr1qxx0qgndczyxp952clgdrs2n02z0z09m3gtqmqneh2dk5nhyj4h4rqy0t4jz3e902r0kvmfkva2ffy4aueyglrn7yc2skhtqv9
Hãy giúp tôi kiểm tra và trả lại số tiền cho tôi .